torsdag 10 februari 2011

CÖRRENCRÖNICA FREDAG

Vi går i pension för tidigt, säger den allt annat än dynamiska duon Alliansen–Socialdemokraterna och flaggar för en utredning som de hoppas ska landa i slutsatsen att pensionsåldern höjs till 67 år. Minst. Många politiker ser helst att pensionsåldern höjs till 70 år. Eftersom det inte existerar en nedre gräns – ramarna sätts av den enskildes ekonomi – vill politikerna alltså höja gränsen för hur länge man har rätt att arbeta (i dag 67 år).Tror du att arbetsgivarna jublar om politikerna bestämmer att vi har rätt att jobba till 75 år? Knappast. Problemet är ett annat. Problemet är att stora grupper inte orkar arbeta ens till 65 årsdagen. Snittåldern på dem som lämnar arbetslivet är 63 år. Många av LOs medlemmar, i synnerhet kvinnor med tunga och ensidiga jobb, tvingas bort från arbetslivet före fyllda 55.
Skrota pensionsutredningen och ersätt den med en utredning som får i uppdrag att kartlägga destruktiva arbetsmiljöer och komma med förslag på hur dessa ska förändras.
Nyliberalismens fula tryne tittar fram i Långtidsutredningens (LU) senaste rapport om lönebildningen. LU föreslår "lägre löneökningstakt" som ett verktyg i kampen mot den höga arbetslösheten. De ihåliga argumenten för den flexibla lönebildning som LU pläderar för slås sönder i en bilaga till utredningen. Nils Gottfries, ekonomiprofessor, skriver så här: "Ännu lägre löneökningar leder i stället till högre real ränta därför att inflationen minskar utan att Riksbanken kan sänka räntan. Följden blir minskade investeringar och minskad konsumtion. Lägre löneökningar leder till att sysselsättningen sjunker!"
Ny fotbollsarena i Linköping: På min blogg http://tobbesworld.blogspot.com lanserar signaturen Rolf namnet Lindvallen. Just det. Stans ledande politiker heter Paul Lindvall (M).

Inga kommentarer: