tisdag 1 mars 2011

Landstinget är en bräcklig skuta som sprungit läck. Kapten Marie Morell (M) och hennes allianspirater har bundit sig vid masten och hoppas på Guds försyn.
Underskotten växer, nu väntar nya "effektiviseringar och rationaliseringar". De anställda ska göra ännu mer på ännu kortare tid. Landstinget i Östergötland sliter hårt för att skrämma ungdomar från att söka sig till vården.
Landstingsskatten är 9,85 kronor. Näst lägst av samtliga landsting.

Inga kommentarer: